Fagfilm

3-5 min

I denne filmen forklarer Jo hvorfor tenkeoppgaver kan engasjere elevene.

Introduksjon til Engasjer