Introduksjon

I denne økten vil dere få økt forståelse for oppgavens betydning for elevers engasjement og læring i matematikkundervisningen.

Ta med til økten:

  • Noe å skrive med og skrive på 
  • Utfylt planleggings- og observasjonsskjema fra forrige økt
  • Egen datamaskin/ nettbrett