Oppgaveløsing

3-5 min

Her er to ulike oppgaver knyttet til prosent tatt fra læreverk for mellomtrinnet.

Individuelt
Løs de to oppgavene (uten bruk av kalkulator) og noter hva som er likt og ulikt i oppgave 1 og 2.  

 1. Finn
 • a. 50 % av 200 kr.
 • b. 25 % av 100 kr.
 • c. 50 % av 800 kr.
 • d. 25 % av 400 kr.
 • e. 50 % av 24 kr.
 • f. 25 % av 10 kr.

 1. Finn
 • a. 50 % av 200 kr.
 • b. 25 % av 200 kr.
 • c. 50 % av 800 kr.
 • d. 25 % av 800 kr.
 • e. 50 % av 24 kr.
 • f. 25 % av 24 kr.
 • g. Ser du noe mønster i svarene du har funnet i a. – f.?

3 min

Diskuter med kollegaen din/kollegaene dine.

 • Så dere de samme likhetene og ulikhetene mellom de to oppgavene?

Relevante kompetansemål for matematikkoppgavene i denne økten