Oppgaveløsing

10 min

I forrige økt diskuterte dere to oppgaver knyttet til prosent. Her er en ny oppgave. Løs oppgaven individuelt.

0 % av 450 kr. er 0 kr.
100 % av 450 kr. er 450 kr.
Lag og løs minst 12 flere oppgaver hvor du finner prosenter av 450 kr.


5 min

Tenk gjennom hvordan denne oppgaven er lik og ulik de to dere gjorde i forrige økt.


Relevante kompetansemål for matematikkoppgavene i denne økten