Animasjonsfilm

10 min

Se denne filmen.

Introduksjon til Engasjer

Diskuter det dere fant interessant knyttet til undervisning og lærers bruk av «linja» i planlegging. Hva var likt og ulikt i det dere fant interessant?