Refleksjon og diskusjon

1-10 min

Diskusjon knyttet til det utfylte planleggings- og observasjonsskjemaet og oppgavene dere brukte.


20 min

Presenter oppgaven(e) du brukte i undervisningsøkten for din(e) kollega(er):

  • Hvor plasserte du oppgaven(e) på «linjen» presentert i planleggings- og observasjonsskjemaet fra forrige økt?
  • Hvorfor?

Diskuter følgende med utgangspunkt i skjemaet du har fylt ut:

  • Hvilke strategier brukte elevene for å løse oppgaven(e)?
    • Brukte de de samme strategiene som du forventet?
  • Hvilke strategier ble delt muntlig av elevene?
  • Hvis de gjorde feil, ga de opp eller prøvde de med en ny strategi?
  • Arbeidet elevene målrettet og selvstendig med oppgaven?
  • I hvilken grad tror dere oppgavens plassering på «linjen» har noe å si for elevaktiviteten i undervisningen?