Refleksjon og diskusjon

3 min

Spørsmål knyttet til egen praksis.

Individuelt
Skriv noen stikkord til spørsmålene under.

  • Hva vektlegger du når du velger ut matematikkoppgaver elevene skal gjøre?
  • Hvor finner du vanligvis oppgavene du bruker i matematikkundervisningen?
  • Hvorfor velger du å hente oppgavene herfra?

15 min

Diskuter med kollegaen din/kollegaene dine.

  • Hva er likt, og hva er ulikt i hva dere vektlegger når dere velger oppgaver for elevene og hvor dere finner dem?
  • Hva er mest utfordrende: å finne oppgaver eller å få oversikt over dem og velge?