Courses

Exploring the Norwegian Workplace

Welcome to Norway! Have you recently moved to Norway and are currently working in the public sector? Welcome to the Norwegian Working Life – where everyone should be treated fairly! In Norway, work life involves high expectations and ongoing changes. Yet, employees generally have a lot of say in their roles and should find chances …

Exploring the Norwegian Workplace Les mer »

Arbeidsrett 1

Velkommen til kurs i Arbeidsrett 1 Faglærer er Kristoffer Svendsen: Litt om meg: Jeg heter Kristoffer Svendsen og jobber som førsteamanuensis på Handelshøyskolen, Universitetet i Stavanger. Jeg har juridisk utdannelse og arbeidserfaring fra Australia, Russland, USA og Norge. Til daglig underviser jeg i fagene kontraktsrett, erstatningsrett og arbeidsrett. Forskningen min fokuserer på erstatningsrettslige og kontraktsrettslige …

Arbeidsrett 1 Les mer »

E-VEI

Velkommen til introduksjonskurs i praksisveiledning Ida Helene Mykkeltveit, studieprogramleder Master i anestesi-, intensiv-, og operasjonssykepleie Kurset er utviklet i tett samarbeid mellom utdanningsavdelingen i Helse Stavanger og fagmiljøene ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.  Veiledning og læring i praksis foregår parallelt med at kvalitet og pasientsikkerhet skal ivaretas. Studentene skal lære praktiske oppgaver og utvikle evne til selvstendige vurderinger, …

E-VEI Les mer »

Bildet av 6 dører fra en gang til et nytt rom. 3. døren fra venstre siden er gul. Resten av dørene er grå.

Grunnleggende fremsynsledelse

Kursets mål er å gjøre deltakerne i stand til å håndtere teorier, metoder og teknikker innen feltet strategisk fremsynsledelse til bruk for utvikling av virksomheter og organisasjoner, herunder å beherske fremgangsmåter for å kunne lage organisatoriske diagnoser, prognoser og planer for fremtidige veivalg. Vi anbefaler at du skaffer deg kursets lærebøker for å få bedre …

Grunnleggende fremsynsledelse Les mer »

Tilhørighet i barnehagen

“Politics of belonging: Promoting children`s inclusion in educational settings across borders (2018-2021)” Barn har rett til å oppleve tilhørighet til venner og voksne i barnehagen, uavhengig av deres bakgrunn, erfaringer og kompetanser. I dette refleksjonsverktøyet utforsker vi tilhørighet i barnehagen; i hverdagens ulike samspill og i rammeplanen. Målet er å inspirere og støtte barnehagens arbeid …

Tilhørighet i barnehagen Les mer »

Digital sikkerhet

Velkommen til EVU-kurset om digital sikkerhet! Kurset er bygget rundt boken av samme navn, og de fleste av forfatterne bidrar med presentasjon av sine egne kapitler. Digital sikkerhet er høyt prioritert av regjeringen, og i 2019 kom den med en nasjonal strategi for digital sikkerhet. Et viktig kompetansemål i strategien er at digital sikkerhet skal inngå …

Digital sikkerhet Les mer »

Kostnadsstruktur, kalkulasjon og prissetting

Dette emnet er helt grunnleggende i arbeidet med økonomistyring i bedrifter. Man vi lære hvordan en bedrifts kostnadsstruktur og inntektsstruktur er. Videre behandles ulike former for kalkyler. Kalkyler er grunnsteinene når det gjelder prissetting, vurdering av lagerverdier og innkjøpsbudsjetter. I emnet arbeides det også med avviksbehandling – hva må bedriften gjøre når virkeligheten (regnskapet) avviker …

Kostnadsstruktur, kalkulasjon og prissetting Les mer »

Analyse av finansregnskapet

I dette kurset tar vi utgangspunkt i årsregnskapene til bedrifter og gjennomfører ulike analyser av den økonomiske situasjonen. Hensikten er at bedriften både skal kunne vurdere seg selv og sin egen utvikling og den skal kunne sammenligne seg med bedrifter i for eksempel samme bransje.  Vi anbefaler at du skaffer deg kursets lærebok for å …

Analyse av finansregnskapet Les mer »

Basal Farmakologi

Kurset er for deg som: Dette kurset i basal farmakologi er primært rettet mot deg som studerer sykepleie. Er sykepleierstudent og som skal ta eksamen ved en høyskole eller et universitet i Norge. Er ferdig utdannet sykepleier, men ønsker å repetere og jobbe videre med faget. Tar annen utdanning der kompetanse innen farmakologi er relevant. …

Basal Farmakologi Les mer »

test

have a look – a PDF the shortcode below activates a H5P exercise test igjen

INFSOS

Integrasjon av naturvitenskap i ferdigheter og systematiske observasjoner i sykepleie Kurset er primært laget for sykepleiestudenter, men kan også være nyttig for offentlig godkjente sykepleiere.Målet er at en kan overføre kunnskaper fra naturvitenskapelige fag til systematiske observasjoner og ferdigheter i sykepleie og som dermed kan øke forståelsen, bedre utførselen og øke kvaliteten. Kurset er gratis, …

INFSOS Les mer »

Legemiddelregning

Kurset er for deg som: Er sykepleierstudent og som skal ta eksamen eller obligatorisk test i legemiddelregning ved en høyskole eller et universitet i Norge. Har avlagt og bestått eksamen i legemiddelregning, men som ønsker å repetere og jobbe videre med faget. Er ferdig utdannet sykepleier, men ønsker å repetere og jobbe videre med faget. …

Legemiddelregning Les mer »

Bedriftsøkonomisk beslutningsproblemer

Dette emnet tar for seg en rekke beslutningsproblemer som en bedrift må forholde seg til. Beslutninger tas på grunnlag av rene økonomiske vurderinger kombinert med bedriftens samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Faglærer er Ola Barkved:

Grunnleggende regnskap og årsavslutning

Velkommen til kurs i Grunnleggende regnskap og årsavslutning! Dette kurset omhandler det som er helt grunnleggende både for det eksterne regnskapet og det interne regnskapet/økonomistyring i bedrifter og organisasjoner. Dette er normalt det første kurset studentene møter innen fagområdet regnskap og bedriftsøkonomi. Vi anbefaler at du skaffer deg kursets lærebok for å få bedre utbytte …

Grunnleggende regnskap og årsavslutning Les mer »

Budsjettering og oppfølging

Velkommen til kurs i Budsjettering og oppfølging! I en verden der endringene skjer fortere og fortere, stilles det krav til at bedrifter har velfungerende planleggingssystemer i form av ulike typer bedrifter. I dette kurset vil både tradisjonelle budsjetteringsmetoder og nye metoder bli behandlet. Vi anbefaler at du skaffer deg kursets lærebok for å få bedre …

Budsjettering og oppfølging Les mer »

Grunnleggende HMS-ledelse

Velkommen til kurs i Grunnleggende HMS-ledelse! Dette kurset oppfyller myndighetenes krav til HMS-opplæring til ledere, verneombud og HMS-ansvarlige. Vi anbefaler at du skaffer deg kursets lærebøker for å få bedre utbytte av kurset: Bøkene kan kjøpes hos https://www.akademika.no/butikker/akademika-stavanger eller en annen fagbokforhandler. Faglærer er Professor Jan Erik Karlsen: Kurset tilsvarer 40 timers undervisning, og består …

Grunnleggende HMS-ledelse Les mer »