Grunnleggende fremsynsledelse

Current Status
Ikke påmeldt
Price
Closed
Get Started

Kursets mål er å gjøre deltakerne i stand til å håndtere teorier, metoder og teknikker innen feltet strategisk fremsynsledelse til bruk for utvikling av virksomheter og organisasjoner, herunder å beherske fremgangsmåter for å kunne lage organisatoriske diagnoser, prognoser og planer for fremtidige veivalg.

Vi anbefaler at du skaffer deg kursets lærebøker for å få bedre utbytte av kurset:

• Karlsen, J.E (2021). Innføring i fremsynsledelse. Stavanger: Cappelen Damm Forlag (280 sider)
• Kompendium, utvalgte foresight artikler, 75 sider.

Aktuell støttelitteratur (ikkepensum):
• Karlsen, J.E, Øverland, E.F. (2010). Carpe Futurum. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
• Karlsen, J.E. (2016). Strategisk fremsynsledelse. Oslo: Fagbokforlaget, kap. 2, 5, 7, 8 (85 sider)

Bøkene kan kjøpes hos https://sisbok.haugenbok.no/, eller en annen fagbokforhandler.

Faglærer er Professor Jan Erik Karlsen:

Kurset består av 5 moduler:
Modul 1: Fremsynsledelse som studieemne
Modul 2: Organisasjonsendring og fremsynsledelse
Modul 3: Fremtiden som kunnskapsfelt
Modul 4: Fremsynsledelsens verktøykasse
Modul 5: Fremtidsverkstedet – fra tanke til handling

Hver modul er delt inn i relevante undertema med digitale læremidler. Hver modul avsluttes med en selvtest.

Har du spørsmål, kan sende en e-post til [email protected] Vi har som mål å svare deg innen 3 arbeidsdager.