Bildet av 6 dører fra en gang til et nytt rom. 3. døren fra venstre siden er gul. Resten av dørene er grå.

Grunnleggende fremsynsledelse

Current Status
Ikke påmeldt
Price
Closed
Get Started

Kursets mål er å gjøre deltakerne i stand til å håndtere teorier, metoder og teknikker innen feltet strategisk fremsynsledelse til bruk for utvikling av virksomheter og organisasjoner, herunder å beherske fremgangsmåter for å kunne lage organisatoriske diagnoser, prognoser og planer for fremtidige veivalg.

Vi anbefaler at du skaffer deg kursets lærebøker for å få bedre utbytte av kurset:

• Karlsen, J.E (2021). Innføring i fremsynsledelse. Stavanger: Cappelen Damm Forlag (280 sider)
• Kompendium, utvalgte foresight artikler, 75 sider.

Aktuell støttelitteratur (ikkepensum):
• Karlsen, J.E, Øverland, E.F. (2010). Carpe Futurum. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
• Karlsen, J.E. (2016). Strategisk fremsynsledelse. Oslo: Fagbokforlaget, kap. 2, 5, 7, 8 (85 sider)

Bøkene kan kjøpes hos https://www.akademika.no/butikker/akademika-stavanger eller en annen fagbokforhandler.

Faglærer er Professor Jan Erik Karlsen:

Kurset består av 5 moduler:
Modul 1: Fremsynsledelse som studieemne
Modul 2: Organisasjonsendring og fremsynsledelse
Modul 3: Fremtiden som kunnskapsfelt
Modul 4: Fremsynsledelsens verktøykasse
Modul 5: Fremtidsverkstedet – fra tanke til handling

Hver modul er delt inn i relevante undertema med digitale læremidler. Hver modul avsluttes med en selvtest.

Har du spørsmål, kan sende en e-post til [email protected]Vi har som mål å svare deg innen 3 arbeidsdager.