Grunnleggende fremsynsledelse

kr 3500

Kategori: Stikkord:

Kursets mål er å gjøre deltakerne i stand til å håndtere teorier, metoder og teknikker innen feltet strategisk fremsynsledelse til bruk for utvikling av virksomheter og organisasjoner, herunder å beherske fremgangsmåter for å kunne lage organisatoriske diagnoser, prognoser og planer for fremtidige veivalg.

Innhold

Kurset tilsvarer 40 timers undervisning. Det har fem nettbaserte forelesningsmoduler med følgende deltemaer:

Fremsynsledelse som studieemne
Organisasjonsendring og fremsynsledelse
Fremtiden som kunnskapsfelt
Fremsynsledelsens verktøykasse
Fremtidsverkstedet – fra tanke til handling

 

Dette kurset kan du også ta med studiepoeng. Les mer om dette her.