Basal Farmakologi

Current Status
Ikke påmeldt
Price
Closed
Get Started
This kurs is currently closed

Kurset er for deg som:

  • Dette kurset i basal farmakologi er primært rettet mot deg som studerer sykepleie.
  • Er sykepleierstudent og som skal ta eksamen ved en høyskole eller et universitet i Norge.
  • Er ferdig utdannet sykepleier, men ønsker å repetere og jobbe videre med faget.
  • Tar annen utdanning der kompetanse innen farmakologi er relevant.

Kurset er gratis, og du kan gjennomgå det i ditt eget tempo, når du vil, hvor du vil.
Kurset kan gjennomgås i den rekkefølgen du ønsker. Vi anbefaler likevel en gjennomgang i kronologisk rekkefølge.
Kurset dekker pensumet i basal farmakologi ved sykepleieutdanningen, Universitetet i Stavanger (UiS).

Videoforelesningene er relativt korte forelesninger som presenterer en oversikt over ulike sentrale tema tilhørende basal farmakologi. Merk at presentasjonene gir en oversikt, og en viss innblikk i sentrale tema, men for å gå i dybden i disse temaene bør du som student bruke faglitteratur i tillegg. I så måte fungerer dette kurset mer som et supplement til faglitteratur og som variert læringsmetode, og ikke som et rent substitutt.
I slutten av enkelte videoforelesninger presenteres det arbeidsoppgaver. Dette er oppgaver du bør jobbe med skriftlig. Bruk videoforelesningene og faglitteratur som støtte.

Kursdeltagere gjøres oppmerksomme på at det er utvikler av faglig innhold i dette kurset som har gjort alle faglige prioriteringer og vurderinger mht valg av tematikk og oppgaver, og at kursdeltagere som skal avlegge eksamen selv må kontrollere om dette kursets innhold samsvarer med læringsmål for den eksamen man skal avlegge.
All bruk eller referanser til kurset i basal farmakologi og innholdet i kurset er på eget ansvar.

Utvikling av faglig innhold:

Brynjar Foss, dr.philos.
Foss er tidligere professor ved Institutt for helsefag, UiS. Han har sin doktorgrad innen humanbiologi fra Universitetet i Bergen (2001) og har vært en bidragsyter på en rekke publikasjoner i cellebiologi og hematologi. Han underviste i videregående skole før han kom til UiS i 2006. Ved UiS underviste Foss sykepleierstudenter i temaene anatomi, fysiologi, biokjemi, mikrobiologi. farmakologi og legemiddelregning frem til og med høsten 2015. Foss har videre medvirket i utviklingen av ulike digitale læringsverktøy og forskning på e-læring ved UiS.

Læringsutbytte:

Etter gjennomført studium i basal farmakologi forventes det at studenten:

  • Forstår innholdet i generelle farmakologiske begreper og prosesser inkludert farmakokinetikk og farmakodynamikk, samt beskriver ulike former for medikamenter, applikasjonssteder, eliminasjonsformer, medikamenters interaksjoner og bivirkninger samt konsekvenser av slikt for pasienter.
  • Henviser til basale farmakologiske prinsipper for å vurdere legemidlers virkninger og bivirkninger.

Opphavsrett:

Alt innhold i produktet/materiale er opphavsrettslig beskyttet av Norsk lov v/ Åndsverkloven. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt med Universitetet i Stavanger (NettOp og Avdeling for kvalitet og helseteknologi, UiS), er all annen bruk, bl.a. kopiering, endring og videre distribusjon av hele eller deler av produktet/materialet, ikke tillatt og kan medføre rettslig påtale.
Dersom du oppdager uregelmessigheter eller manglende informasjon vedrørende opphavsrett iforbindelse med bruk av produktet/materialet, i henhold til nevnte betingelser, ber vi om at du tar kontakt med oss på epost adresse: [email protected]

Emneansvarlig:

Bodil Bø, Førsteamanuensis
Avdeling for kvalitet og helseteknologi, UiS