Analyse av finansregnskapet

Current Status
Ikke påmeldt
Price
Closed
Get Started

I dette kurset tar vi utgangspunkt i årsregnskapene til bedrifter og gjennomfører ulike analyser av den økonomiske situasjonen. Hensikten er at bedriften både skal kunne vurdere seg selv og sin egen utvikling og den skal kunne sammenligne seg med bedrifter i for eksempel samme bransje. 

Vi anbefaler at du skaffer deg kursets lærebok for å få bedre utbytte av kurset: Hoff m. fl.: Grunnleggende regnskap 2. Siste utgave. Universitetsforlaget.
Boken kan kjøpes hos https://sisbok.haugenbok.no/, eller en annen fagbokforhandler.

Faglærer er Ola Barkved: