Arbeidsrett 1

Current Status
Ikke påmeldt
Price
Closed
Get Started

Velkommen til kurs i Arbeidsrett 1

Faglærer er Kristoffer Svendsen:

Litt om meg:

Jeg heter Kristoffer Svendsen og jobber som førsteamanuensis på Handelshøyskolen, Universitetet i Stavanger. Jeg har juridisk utdannelse og arbeidserfaring fra Australia, Russland, USA og Norge. Til daglig underviser jeg i fagene kontraktsrett, erstatningsrett og arbeidsrett. Forskningen min fokuserer på erstatningsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger i skjæringsfeltet energi og miljø. 

Kurset Arbeidsrett 1, består av 7 moduler:

Modul 1: Introduksjon til arbeidsrett
Modul 2: Arbeidsgivers styringsrett – hvilke rammer arbeidsgiver må handle innenfor og etter
Modul 3: Etablering av arbeidsforholdet
Modul 4: Arbeidsvederlag
Modul 5: Arbeidstid og ferie
Modul 6: Arbeidstakers lojalitetsplikt
Modul 7: Opphør av arbeidsforholdet

Hver modul er delt inn i relevante undertema med digitale læremidler. Hver modul avsluttes med en selvtest.

Har du spørsmål, kan sende en e-post til [email protected]. Vi har som mål å svare deg innen 3 arbeidsdager.