Preoppværmingsøvelser

Tekst, bilder, illustrasjoner

Sittende ved klaveret. I denne videoen skal vi snakke om det jeg kaller preoppvarmingsøvelser. Dette er viktige øvelser som setter i gang luftstrømmen, og som masserer stemmebåndene med luft. Myk oppvåkning av stemmebåndene, og ikke sjokkstarte dem med kraftige øvelser. Felles for alle øvelsene: de ulike stemmene gjør øvelsene så høyt og så lavt som mulig. Dette er veldig «snille» øvelser, så det er en fin måte å utvide registeret på, både for høye og lave stemmetyper.  

Deretter demonstrerer jeg følgende øvelser: 

  1. Brrrrrr- øvelsen. Her er det leppene som vibrerer. (masserer stemmebåndene med luft. Helt ufarlig øvelse. Ta av så mye trykk som mulig og gjør den så høyt og så lavt som mulig innenfor hvert stemmefag) 
  1. Alternativ til de som ikke får til Brrr – øvelsen, er RRRR- øvelsen. Lage en rulle – r.  
  1. Nynne – øvelsen. MMMMM (kvint ned), mens man «tygger» på tonen og beveger kjeven lett i sirkulære bevegelser.  
  1. Nynne – øvelsen, men denne gang kromatisk. Trener øret, intonasjonen og den muskulære gjenkjennelsen av avstanden mellom tonene på samme tid.Begynne med tonene innenfor en ters, og utvide til kvinten. For de virkelig viderekomne bør oktaven være et mål. Dette er en krevende øvelse.