Digital sikkerhet

Current Status
Ikke påmeldt
Price
Closed
Get Started

Velkommen til EVU-kurset om digital sikkerhet! Kurset er bygget rundt boken av samme navn, og de fleste av forfatterne bidrar med presentasjon av sine egne kapitler.

Digital sikkerhet er høyt prioritert av regjeringen, og i 2019 kom den med en nasjonal strategi for digital sikkerhet. Et viktig kompetansemål i strategien er at digital sikkerhet skal inngå i relevante yrkes- og profesjonsutdanninger.

Dette kurstilbudet ble utviklet med bakgrunn i den nasjonale strategien. Formålet med kurset er å bidra til å nå målet om styrket digital sikkerhetskompetanse i samfunnet, som beskrevet i den nasjonale strategien. Kurset dekker temaene sikkerhetskultur, digital etikk, personvern, lover, verdivurdering, risiko, sårbarhet, trusler, autentisering, den kommersielle IKT-sikkerhetsbransjen, overvåking og deteksjon, hendelseshåndtering og opprydding.

Kurset er et digitalt selvstudium som du kan starte på og avslutte når det passer deg. Alt kursmateriell, som består av videoforelesninger og flervalgsspørsmål, er tilgjengelig 24/7. Når du har gått igjennom alt kursinnhold og bestått de tilhørende testene, vil du automatisk få tilgang til et nedlastbart kursbevis.

I tillegg vil alle deltakerne vil få digital tilgang til boken «Digital sikkerhet – en innføring. Boken er lettlest og oppslagsvennlig, og gir deg en dypere innføring i sentrale temaer dette kurset dekker (se over). Dette er sentrale temaer for de som tar digital sikkerhet som hovedemne, men også for studenter innen ingeniørfag og tekniske fag.

Følgende forfattere har bidratt til boken: Håkon Bergsjø, Ronny Vindvik, Lasse Øverleir, Leonora Bergsjø, Kjersti Brattekås, Janita Bruvoll, Kristian Eie, Gullik Gundersen, Martin Gilje Jaatun, Geir Køien, Bjarte Malmedal, Eirik Nesbakken, Nils Nordbotten, Kjell Olav Nystuen, Lasse Rosenvinge og Thomas Tømmernes.