Digital sikkerhet

kr1 500

Et sterkt lag av norske fagfolk har derfor gått sammen for å lage dette kurset, som gir studentene en innføring i sentrale temaer som sikkerhetskultur, digital etikk, personvern, lover, verdivurdering, risiko, sårbarhet, trusler, autentisering, den kommersielle IKT-sikkerhetsbransjen, overvåking og deteksjon, hendelseshåndtering og opprydding.

Kurset bygger på boken “Digital sikkerhet – en innføring”, som er skrevet av et sterkt lag av norske fagfolk. Boken kom som en respons til regjeringens nasjonale strategi for digital sikkerhet fra 2019. Et viktig kompetansemål i strategien er at digital sikkerhet skal inngå i relevante yrkes- og profesjonsutdanninger. Du vil få tilgang til en digital versjon av kurset etter at du har meldt deg på.