Spørsmål fra Verdiskaping, organisasjoner, mål og beslutninger