Grunnleggende HMS-ledelse

Current Status
Ikke påmeldt
Price
Closed
Get Started

Velkommen til kurs i Grunnleggende HMS-ledelse!
Dette kurset oppfyller myndighetenes krav til HMS-opplæring til ledere, verneombud og HMS-ansvarlige.

Vi anbefaler at du skaffer deg kursets lærebøker for å få bedre utbytte av kurset:

  • Karlsen, J.E. (2010): Systematisk HMS-arbeid. Ledelse for organisatorisk bærekraft. Oslo: Høyskoleforlaget. 185 sider.
  • Koren, P. og P.H. Lindøe (2018): Metoder for bedre arbeidsmiljø. Involvering og gode prosesser. Oslo: Gyldendal. 180 sider.

Bøkene kan kjøpes hos https://www.akademika.no/butikker/akademika-stavanger eller en annen fagbokforhandler.Faglærer er Professor Jan Erik Karlsen:

Kurset tilsvarer 40 timers undervisning, og består av fem tema:
HMS-ledelse som studieemne
Arbeidsmiljøloven – bærebjelke i alt HMS-arbeid
Den ansatte som ressurs i HMS-arbeidet
HMS-arbeidets verktøykasse
Moderne og bærekraftig HMS-ledelse

Hver modul er delt inn i relevante undertema med digitale læremidler. Hver modul avsluttes med en selvtest.

Hvis du ønsker å kontakte oss, send en e-post til [email protected]. Vi har som mål å svare deg snarest, og innen 3 arbeidsdager.