Grunnleggende HMS-ledelse

Current Status
Ikke påmeldt
Price
Closed
Get Started

Velkommen til kurs i Grunnleggende HMS-ledelse!
Dette kurset myndighetenes krav til HMS-opplæring til ledere, Verneombud og HMS-ansvarlige. Du kan også ta dette kurset som student på Universitetet i Stavanger, og få 5 studiepoeng hvis du består en avsluttende hjemmeeksamen. Hvis du ikke har studiekompetanse, kan du søke på grunnlag av realkompetanse. Les mer om kurs med studiepoeng her.

Vi anbefaler at du skaffer deg kursets lærebøker for å få bedre utbytte av kurset:

  • Karlsen, J.E. (2010): Systematisk HMS-arbeid. Ledelse for organisatorisk bærekraft. Oslo: Høyskoleforlaget. 185 sider.
  • Koren, P. og P.H. Lindøe (2018): Metoder for bedre arbeidsmiljø. Involvering og gode prosesser. Oslo: Gyldendal. 180 sider.

Bøkene kan kjøpes hos https://sisbok.haugenbok.no/, eller en annen fagbokforhandler.Faglærer er Professor Jan Erik Karlsen:

Kurset tilsvarer 40 timers undervisning, og består av fem tema:
HMS-ledelse som studieemne
Arbeidsmiljøloven – bærebjelke i alt HMS-arbeid
Den ansatte som ressurs i HMS-arbeidet
HMS-arbeidets verktøykasse
Moderne og bærekraftig HMS-ledelse

Hver modul er delt inn i relevante undertema med digitale læremidler. Hver modul avsluttes med en selvtest.

Hvis du ønsker å kontakte oss, send en e-post til [email protected]. Vi har som mål å svare deg snarest, og innen 2 arbeidsdager.