Grunnleggende HMS-ledelse

kr 3500

Kategori: Stikkord:

Kurset gir deg bred kunnskap om problemstillinger knyttet til organisatorisk bærekraft og ledelse av HMS. Du får teoretisk, metodisk og operativ kunnskap om systematisk HMS-forbedring. I tillegg lærer du å bruke faglitteraturen til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger, og til å gjøre begrunnede HMS-beslutninger.

Etter kurset vil du kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, i tråd med kravene i HMS-lovgivningen.

 

Innhold

Kurset tilsvarer 40 timers undervisning, og består av fem moduler.

Modul 1: HMS-ledelse som studieemne

Modul 2: Arbeidsmiljøloven – bærebjelke i alt HMS-arbeid

Modul 3: Den ansatte som ressurs i HMS-arbeidet

Modul 4: HMS-arbeidets verktøykasse

Modul 5: Moderne og bærekraftig HMS-ledelse

 

Dette kurset kan du også ta med studiepoeng. Les mer om dette her.

Kontakt oss på [email protected] for mer informasjon.