Kostnadsstruktur, kalkulasjon og prissetting

kr1 800

Dette emnet er helt grunnleggende i arbeidet med økonomistyring i bedrifter. Man vi lære hvordan en bedrifts kostnadsstruktur og inntektsstruktur er. Videre behandles ulike former for kalkyler. Kalkyler er grunnsteinene når det gjelder prissetting, vurdering av lagerverdier og innkjøpsbudsjetter. I emnet arbeides det også med avviksbehandling – hva må bedriften gjøre når virkeligheten (regnskapet) avviker fra kalkylene.

Har du spørsmål kan sende en e-post til [email protected] Vi har som mål å svare deg innen 3 arbeidsdager.