Kostnadsstruktur, kalkulasjon og prissetting

kr 1800

Dette emnet er helt grunnleggende i arbeidet med økonomistyring i bedrifter. Man vi lære hvordan en bedrifts kostnadsstruktur og inntektsstruktur er. Videre behandles ulike former for kalkyler. Kalkyler er grunnsteinene når det gjelder prissetting, vurdering av lagerverdier og innkjøpsbudsjetter. I emnet arbeides det også med avviksbehandling – hva må bedriften gjøre når virkeligheten (regnskapet) avviker fra kalkylene.

Dette kurset kan du også ta med studiepoeng. Les mer om dette her.

Har du spørsmål kan du sende en e-post til [email protected]Vi har som mål å svare deg innen 3 arbeidsdager.