Bedriftsøkonomisk beslutningsproblemer

kr 1800

Dette emnet tar for seg en rekke beslutningsproblemer som en bedrift må forholde seg til. Beslutninger tas på grunnlag av rene økonomiske vurderinger kombinert med bedriftens samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

Dette kurset kan du også ta med studiepoeng. Les mer om dette her.