Legemiddelregning

Current Status
Ikke påmeldt
Price
Closed
Get Started
This kurs is currently closed

Kurset er for deg som:

  • Er sykepleierstudent og som skal ta eksamen eller obligatorisk test i legemiddelregning ved en høyskole eller et universitet i Norge.
  • Har avlagt og bestått eksamen i legemiddelregning, men som ønsker å repetere og jobbe videre med faget.
  • Er ferdig utdannet sykepleier, men ønsker å repetere og jobbe videre med faget.
  • Tar annen utdanning der kompetanse innen legemiddelregning er relevant.

Kurset er gratis, og du kan gjennomgå det i ditt eget tempo, når du vil hvor du vil.

Ønsker du å avlegge eksamen ved Universitetet i Stavanger må du følge ordinært studie program . Ønsker du å avlegge eksamen ved et annet Universitet eller Høgskole må du selv kontakte den aktuelle skolen.

Det gjøres oppmerksom på at legemidler omtalt i dette kurset kan være utgåtte preparater som ikke er tilgjengelige lenger, og at beregninger av doser, mengder og styrker kan være av størrelsesorden som ikke lenger er relevante på grunn av nyere behandlingsmetoder. Kursdeltagere gjøres oppmerksomme på at det er utvikler av faglig innhold i dette kurset som har gjort alle faglige prioriteringer og vurderinger mht valg av tematikk og oppgaver, og at kursdeltagere som skal avlegge eksamen selv må kontrollere om dette kursets innhold samsvarer med læringsmål for den eksamen man skal avlegge.

All bruk eller referanser til kurset i legemiddelregning og innholdet i kurset er på eget ansvar.

Utvikling av faglig innhold:

Brynjar Foss, dr.philos.
Foss er tidligere professor ved Institutt for helsefag, UiS. Han har sin doktorgrad innen humanbiologi fra Universitetet i Bergen (2001) og har vært en bidragsyter på en rekke publikasjoner i cellebiologi og hematologi. Han underviste i videregående skole før han kom til UiS i 2006. Ved UiS underviste Foss sykepleierstudenter i temaene anatomi, fysiologi, biokjemi, mikrobiologi, farmakologi og legemiddelregning frem til og med høsten 2015. Foss har videre medvirket i utviklingen av ulike digitale læringsverktøy og forskning på e-læring ved UiS.

Opphavsrett:

Alt innhold i produktet/materiale er opphavsrettslig beskyttet av Norsk lov v/ Åndsverkloven. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt med Universitetet i Stavanger (NettOp og Avdeling for kvalitet og helseteknologi, UiS), er all annen bruk, bl.a. kopiering, endring og videre distribusjon av hele eller deler av produktet/materialet, ikke tillatt og kan medføre rettslig påtale.
Dersom du oppdager uregelmessigheter eller manglende informasjon vedrørende opphavsrett iforbindelse med bruk av produktet/materialet, i henhold til nevnte betingelser, ber vi om at du tar kontakt med oss på epost adresse: [email protected]

Emneansvarlig:

Bodil Bø, Førsteamanuensis
Avdeling for kvalitet og helseteknologi, UiS

Kursinnhold

Utvid alt
Tall
Begreper og omregninger
Desimaler og avrundinger
Dose, mengde, styrke
Legemiddelregning
Kontrollregning