INFSOS

Current Status
Ikke påmeldt
Price
Closed
Get Started
This kurs is currently closed

Integrasjon av naturvitenskap i ferdigheter og systematiske observasjoner i sykepleie

Kurset er primært laget for sykepleiestudenter, men kan også være nyttig for offentlig godkjente sykepleiere.
Målet er at en kan overføre kunnskaper fra naturvitenskapelige fag til systematiske observasjoner og ferdigheter i sykepleie og som dermed kan øke forståelsen, bedre utførselen og øke kvaliteten.

Kurset er gratis, og du kan gjennomgå det i ditt eget tempo, når du vil, hvor du vil.
Kurset kan gjennomgås i den rekkefølgen du ønsker. Vi anbefaler likevel en gjennomgang i kronologisk rekkefølge.

Kurset har til hensikt å hjelpe og veiledede med:

 • å repetere grunnleggende fagstoff innen anatomi og fysiologi
 • å gi deg en introduksjon til relevant patofysiologi
 • å gi deg en innføring i relevante sykepleiefaglige observasjoner
 • å gi deg en innføring i sykepleiefaglige praktiske ferdighetene.
 • å oppøve din evne til å tenke og utøve systematiske observasjoner i møte med pasienter

Kurset har fokus på fire fagområder knyttet til de sykepleiefaglige praktiske ferdighetene:

 • Respirasjon – en kort innføringi sentral kunnskap i respirasjon knyttet til:
  • Anatomi
  • Fysiologi
  • Patofysiologi
  • Observasjon og vurderinger
  • Tiltak
 • Sirkulasjon – en innføring i kunnskapsgrunnag og aktuelle sykepleiefaglige praktiske observasjoner og prosedyrer knyttet til menneskets sirkulasjon.
  • Anatomi og fysiologi
  • Patologi
  • Observasjon og vurdering
  • Sykepleietiltak
 • Temperaturregulering – en innføring i kunnskapsgrunnlag og aktuelle sykepleiefaglige praktiskeo bservasjoner og prosedyrer knyttet til menneskets temperaturregulering.
  • Patologi
  • Tiltak
 • Eliminasjon av urin – en innføring i kunnskapsgrunnlag og aktuelle sykepleiefaglige praktiske observasjoner og prosedyrer knyttet til menneskets eliminasjon av urin
  • Vannlating – observasjoner og vurderinger
  • Vannlating – tiltak

Utvikling av faglig innhold:

Brynjar Foss, dr.philos.
Foss er tidligere professor ved Institutt for helsefag, UiS. Han har sin doktorgrad innen humanbiologi fra Universitetet i Bergen (2001) og har vært en bidragsyter på en rekke publikasjoner i cellebiologi og hematologi. Han underviste i videregående skole før han kom til UiS i 2006. Ved UiS underviste Foss sykepleierstudenter i temaene anatomi, fysiologi, biokjemi, mikrobiologi. farmakologi og legemiddelregning frem til og med høsten 2015. Foss har videre medvirket i utviklingen av ulike digitale læringsverktøy og forskning på e-læring ved UiS.

Kristin Glenna Bodsberg, Førstelektor i Intensiv sykepleie
Glenna Bodsberg er intensivsykepleier og har en Mastergrad i Helsevitenskap. Hun har jobbet på kirurgisk intensiv, medisinsk hjerteovervåkning og medisinsk hjerteavdeling i spesialisthelsetjenesten. Hun ble ansatt ved UiS i 2013. Glenna Bodsberg i hovedsak vært tilknyttet bachelor i sykepleie hvor hun har undervist og veiledet sykepleiestudenter i alle årsenheter i teoretiske og praktiske studier. Samt at hun har emneansvar for kirurgisk praksis. Hun har vært med å utvikle ulike digitale læringsverktøy som brukes aktivt i utdanningen i dag. Hun er medlem av programområdet for forskning tilknyttet e-læring og simulering (ELOS ) ved UiS.

Torunn Strømme, Universitetslektor
TorunnStrømme er intensivsykepleier, har master i helsevitenskap og er nå PhD-kandidat innen kvalitet og pasientsikkerhet ved Universttetet i Stavanger (UiS). Hun har arbeidspraksis først fra kommunehelsetjenesten, fortsatte i spesialisthelsetjenesten i akuttmottak og på intensivavdelingen før hun startet vedUiS i 2013. Hun har her undervist og veiledet i hovedsak studenter i bachelorutdanningen teoretisk, praktisk samt har emneansvar. Hunhar vært med åutvikleulike digitalelæringsverktøy som brukes aktivt i utdanningen i dag. Hun er medlem av programområdet for forskning tilknyttet e-læring og simulering (ELOS) og forskningsenteret kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (Share) ved UiS.

Bodil Bø, Førsteamanuensis
Bø er sykepleier og har en PhD i sykepleievitenskap. Hun har sin PhD fra Universitetet i Bergen tilknyttet internasjonal helse og HIV/AIDS-relatert til mor/barn-smitte. Hun har jobbet på ulike kirurgiske og medisinske avdelinger i spesialisthelsetjenesten før hun startet ved UiS i 2004. Ved UiS har Bø i hovedsak vært tilknyttet bachelor i sykepleie hvor hun har undervist og veiledet sykepleiestudenter i alle årsenheter i teoretiske og praktiske studier. Bø har videre medvirket i utviklingen av ulike digitale læringsverktøy og er medlem av programområde for forskning tilknyttet e-læring og simulering (ELOS) ved UiS. Bø er i dag studieprogramleder for bachelorutdanningen for sykepleie ved UiS.

Opphavsrett:

Alt innhold i produktet/materiale er opphavsrettslig beskyttet av Norsk lov v/ Åndsverkloven. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt med Universitetet i Stavanger (NettOp og Avdeling for kvalitet og helseteknologi, UiS), er all annen bruk, bl.a. kopiering, endring og videre distribusjon av hele eller deler av produktet/materialet, ikke tillatt og kan medføre rettslig påtale.
Dersom du oppdager uregelmessigheter eller manglende informasjon vedrørende opphavsrett iforbindelse med bruk av produktet/materialet, i henhold til nevnte betingelser, ber vi om at du tar kontakt med oss på epost adresse: [email protected]

Emneansvarlig:

Bodil Bø, Førsteamanuensis
Avdeling for kvalitet og helseteknologi, UiS