Den digitale kodeklubben

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Den digitale kodeklubben er et tilbud utviklet av Universitetet i Stavanger (UiS) gjennom Didaktisk digitalt verksted (DDV) og NettOp. Denne kodeklubben er åpent digitalt kurs som retter seg mot lærerutdannere, lærerstudenter, lærere i skolen og pedagoger i barnehager som ønsker å gjøre seg kjent med hvordan de kan ta i bruk ulike kode- og programmeringsverktøy på en kreativ og praktisk måte i undervisningen. Kurset består av 3 moduler. Den første er å bli kjent med visuell blokkprogrammering i Scratch, den andre er å anvende dette i CoSpaces som animasjon og storytelling, den tredje ved å bruke koding til utforskning med Code Builder i Minecraft.

Didaktisk digitalt verksted (DDV)

Den digitale kodeklubben er utviklet av ansatte studentassistenter i Didaktisk digitalt verksted (DDV) i samarbeid med NettOp. Ansvarlig er prosjektleder Paolo H. Scarbocci.

Didaktisk digitalt verksted (DDV) er en del av lærerutdanningen på Universitetet i Stavanger (UiS) og deltar i et nasjonalt og europeisk nettverk som Framtidens Klasserom/Future Classrom Lab. DDV er opprettet som en arena hvor lærerstudenter og vitenskapelig ansatte kan teste ut og utforske bruk av digitale verktøy i undervisningen. Målet vårt er at lærerstudenter fra UiS skal få en profesjonsfaglig digital kompetanse når de blir lærere i skolen eller pedagoger i barnehager.

Vil du vite mer kan du lese om oss på: https://www.uis.no/nb/laerer/ddv-fremtidens-klasserom