Den digitale kodeklubben

Current Status
Ikke påmeldt
Price
Gratis
Get Started

Den digitale kodeklubben er et tilbud utviklet av Universitetet i Stavanger (UiS) gjennom Didaktisk digitalt verksted (DDV) og NettOp. Denne kodeklubben er et åpent digitalt kurs som retter seg mot lærerutdannere, lærerstudenter, lærere i skolen og pedagoger i barnehager som ønsker å gjøre seg kjent med hvordan de kan ta i bruk ulike kode- og programmeringsverktøy på en kreativ og praktisk måte i undervisningen. Kurset består av 3 moduler. Den første er å bli kjent med visuell blokkprogrammering i Scratch, den andre er å anvende dette i CoSpaces som animasjon og storytelling, den tredje ved å bruke koding til utforskning med Code Builder i Minecraft.