Innledning
Budsjettene
Fastsettelse av budsjettmål
Budsjettering inntekter, kostnader og resultat
Likviditetsbudsjettering
Kapittel 17: Balansebudsjettet
Kapittel 18: Ansvarsenheter og effektivitet
Kapittel 19: Styring, oppfølging og kontroll

Oppgave 17.17

Bedriften Odessa AS kjøper inn og selger produktet Omega med en avanse på 75 %. Vi befinner oss i starten av 2014 og har følgende opplysninger om første kvartal, dvs. de neste 3 månedene:

  • For halvparten av salget er kreditt-tiden en måned. Resten er kontant salg.
  • 80 % av varekjøpet skjer med en måneds kreditt-tid. Resten betales kontant.
  • Det er ingen lagerendringer i perioden.
  • Avskrivninger for første kvartal er 1 600 000 kr.
  • Det skal betales 1 800 000 kr i avdrag på et pantelån i mars.
  • Det skal betales 300 000 kr i renter på lån i mars.
  • Det ble investert i en ny maskin til 2 000 000 la- i. desember 2013 som må betales i januar 2014. (Ført som leverandørgjeld.)
  • Man har satt opp følgende budsjett for periodens salgsinntekter og indirekte kostnader:
JanuarFebruarMars
Salgsinntekter:Kr 11 000 000Kr 12 500 000Kr 15 000 000
Inndirekte kostnader (utenom avskrivn)Kr 3 500 000Kr 3 800 000Kr 5 500 000

Balansen pr 31.12.2013 er som følger:

AnleggsmidlerKr 160 00 000 AksjekapitalKr 10 000 000
VarebeholdningKr 1 200 000Opptjent EKKr 1 500 000
KundefordringerKr 5 200 000PantelånKr 7 200 000
BankKr 1 600 000LeverandørgjeldKr 5 300 000
Sum EiendelerKr 24 000 000 Sum EK + GjeldKr 24 000 000

Se bort fra skatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Utarbeid følgende budsjett:

a) Budsjett for innbetalinger fra kunder og utbetalinger til leverandører for jan-mars 2014.
b) Likviditetsbudsjett for månedene jan-mars 2014.
c) Resultatbudsjett for første kvartal 2014.
d) Balansebudsjett per 31. mars 2014.