Innledning
Budsjettene
Fastsettelse av budsjettmål
Budsjettering inntekter, kostnader og resultat
Likviditetsbudsjettering
Kapittel 17: Balansebudsjettet
Kapittel 18: Ansvarsenheter og effektivitet
Kapittel 19: Styring, oppfølging og kontroll

Samtale med adm dir Paul Boxill i Bate Boligbyggelag om virksomhetsstyring