Tilhørighet i barnehagen

“Politics of belonging: Promoting children`s inclusion in educational settings across borders (2018-2021)”
Barn har rett til å oppleve tilhørighet til venner og voksne i barnehagen, uavhengig av deres bakgrunn, erfaringer og kompetanser. I dette refleksjonsverktøyet utforsker vi tilhørighet i barnehagen; i hverdagens ulike samspill og i rammeplanen. Målet er å inspirere og støtte barnehagens arbeid med inklusjon og barns opplevelse av tilhørighet i ulike fellesskap.

Dette er et gratis kurs

Du må logge på (eller registrere deg) før du kan fortsette.